Årsrapport 2020

Tabell 3.24 Likviditetsgrad 1 og 2

LikviditetsgradRekneskap per 31.12.2020Rekneskap per 01.01.2020
Likviditetsgrad 1 2,16 2,10
Likviditetsgrad 2 1,47 1,43
Last ned tabelldata (Excel)