Årsrapport 2020

Tabell 10.2 Aktivitetsoversikt

Aktivitet Antal 2020Antal 2019
Aktive utval og råd 29 31
Avhaldne møte 258 220
Behandla saker 1 886 1 976
Stilte spørsmål 355 264
Interpellasjonar som blei fremja 89 40
Last ned tabelldata (Excel)