Årsrapport 2020

12 Tilsyn

Tilsyn 2020
Statens helsetilsyn
Landsomfattande tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester 2020. Praktiseringa i kommunane av tvungen somatisk helsehjelp.
Fylkesmannen
Tilsyn 4 barnevernsinstitusjonar
Arbeidstilsynet
Postalt tilsyn AML/fysiske arbeidsmiljø i 1 bofellesskap
Tilsyn Rogaland brann og redning IKS-SASIRO
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Branntilsyn i 27 barnehagar (8 dokumenttilsyn, 19 tilsyn)
Branntilsyn i 16 skular (3 dokumenttilsyn, 13 tilsyn)
Branntilsyn i 11 sjukeheimar og institusjonsbygg (2 dokumenttilsyn, 9 tilsyn)
Branntilsyn i 6 kulturhus/museum/administrasjonsbygg (2 dokumenttilsyn, 4 tilsyn)
Branntilsyn i 5 bufellesskap/omsorgsbustader og kommunale leilegheiter
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 11 barnehagar, 5 skular, 4 bufellesskap
El. tilsyn
Kontroll av elektriske anlegg i 4 bustader/bufellesskap/eigedommar
Mattilsynet
Tilsyn 1 kafè
Last ned tabelldata (Excel)