Årsrapport 2020

Tabell 3.8 Inntekter frå statleg havbruksfond 2017–2020. Alle tal i heile tusen.

Inntekter frå statleg havbruksfondRekneskap 2017Rekneskap 2018Rekneskap 2019Rekneskap 2020Justert budsjett 2020
Finnøy kommune- 918 - 45 773 - 7 808   
Rennesøy kommune0- 7 258 - 559   
(nye) Stavanger kommune   - 41 969 - 41 969
Sum inntekter frå statleg havbruksfond- 918 - 53 031 - 8 366 - 41 060 - 41 969
Utbetaling i samsvar med avtale med Hjelmeland kommune000 2 742 2 742
Netto sum Stavanger kommune- 918 - 53 031 - 8 366 - 39 228 - 39 227
Last ned tabelldata (Excel)