Årsrapport 2020

Tabell 3.14 Økonomisk resultat per tenesteområde. Alle tal i tusen kr

TenesteområdaRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 99,8 % 3 077 374
By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,2 % 621 768
Innbyggar- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Sum tjenesteområdene 8 185 691 8 226 023 - 40 332 99,1 % 7 944 759
Last ned tabelldata (Excel)