Årsrapport 2020

Note 9

Lånesaldo 31.12.2020KommunekassenGj.snittlig løpetid (år)Gj.snittlig rente
Lån til eigne investeringar 1)7 625 9814,561,37 %
Lån til vidareutlån2 270 64019,770,87 %
Sum bokført langsiktig gjeld9 896 621
      Av dette finansielle leigeavtalar0  
Lån som forfell i 2021600 000  
Av dette lån som må refinansierast600 000  
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentevilkårLangsiktig gjeld 31.12.20Gj.sn. rente 
Langsiktig gjeld med fast rente :3 083 8222,32 % 
Langsiktig gjeld med flytande rente :6 812 7990,78 % 
Last ned tabelldata (Excel)