Årsrapport 2020

Note 6

Utlån til Uteståande 31.12.  Uteståande 01.01. Tap på hovudstolTap komne renter osb.Samla tap
Utlån finansiert med innlån     
Startlån 2 246 446 2 003 256 222 2 223
Avsett til tap på startlån 1)- 25 384 - 25 384 000
Sum lånefinansierte utlån 2 221 062 1 977 872 222 2 223
Utlån finansiert med eigne middel     
Viking fotball 1 550 2 050 000
Rogaland Rideklubb 1 812 2 026 000
Varmestuens venner 641 689 000
Museum Stavanger 3 099 3 641 000
Forus og Gausel Idrettslag 1 167 1 326 000
Oilers Invest AS 53 417 56 265 000
Skjalg Idrettslag0 1 150 000
Forus Flerbrukshaller 11 933 11 933 000
Forus Folkehelsesenter AS 3 467 3 467 000
Hagltårnet Næring AS 4 086 4 723 000
Sosiale utlån 405 405 000
Lyse Energi AS 823 230 868 965 000
Sum andre utlån 904 807 956 640 000
Stavanger Natur og Idrettservice KF 10 733 13 088 000
Sølvberget KF 27 051 31 018 000
Stavanger Boligbygg KF 622 505 607 040 000
Stavanger utvikling KF 228 790 197 947 000
Sum konserninterne utlån 2) 889 079 849 093 000
Sum eigenfinansierte utlån 1 793 886 1 805 733 000
Sum 4 014 948 3 783 605 222 2 223
Last ned tabelldata (Excel)