Årsrapport 2020

Note 23

Fordringar/Gjeld2020
Konsernintern kortsiktig fordring  
Stavanger Parkeringsselskap KF27 254
Sølvberget KF2 098
Stavanger Byggdrift KF543
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF523
Stavanger Boligbygg KF7 457
Stavanger Utvikling KF4 920
Sum konserninterne kortsiktige fordringar*42 794
Herav kundefordringer42 794
Herav kortsiktige fordringer utlån0
Konsernintern langsiktig fordring  
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF10 733
Sølvberget KF27 052
Stavanger Boligbygg KF622 505
Stavanger Utvikling KF228 790
Sum konserninterne langsiktige fordringar889 079
Konsernintern kortsiktig gjeld  
Stavanger Parkeringsselskap KF 51
Sølvberget KF48
Stavanger Byggdrift KF21 899
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF15 386
Stavanger Boligbygg KF8 426
Stavanger Utvikling KF9
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**45 819
Konsernintern langsiktig gjeld 
Sølvberget KF5 000
Stavanger Byggdrift KF30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 000
Sum konsernintern gjeld 109 819
Last ned tabelldata (Excel)