Årsrapport 2020

Note 20

 Lønnsutgifter2020
Lønnsutgifter - Drift 
Fastlønn4 461 169
Lønn til vikarar281 682
Lønn til ekstrahjelp201 858
Lønn vedlikehald4 223
Overtidslønn58 726
Anna lønn og trekkpliktig godtgjersle 188 526
Godtgjersle folkevalde/introduksjonsordninga142 210
Utg.godtgjersler for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige35 103
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjersle5 373 497
Sosiale utgifter 
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgivaravgift1 276 222
Sum6 649 718
Last ned tabelldata (Excel)