Årsrapport 2020

Note 14

SelvkostområderResultat 2020   Balanse 2020 
 Inntekter 1)Kostnader 2)Over(+)/ underskot (-)Årets deknings-grad i % 2)Avsetning(+)/bruk av (-) selvkostfondSelvkostfond (+)/ fremførbart underskot (-) pr. 31.12.20 3) og 4)
Renovasjon176 139202 830-26 69186,8 %0-32 725
Slam3 4783 988-51087,2 %-911-230
Vann163 384142 93720 447114,3 %20 44734 844
Avløp260 658239 12321 535109,0 %21 53537 769
Feiing10 69311 228-53595,2 %-861-535
Byggesak 27 97525 4142 562110,1 %2 5622 562
Last ned tabelldata (Excel)