Årsrapport 2020

Tabell 9.1 Byggherreforskrifta

Type rapportAntal 2020Antal 2019
Rapport uønskte hendingar – RUH 162 121
Skadar utan fråvær – SuF 6 17
Skadar med fråvær – SmF 2 1
Last ned tabelldata (Excel)