Årsrapport 2020

Tabell 5.3 Stillingsgrupper fordelte på kvinner og menn, 2020

NrStillingsgrupper Andel kvinner i prosentAndel menn i prosent
1Stillingar utan særskilt krav om utdanning 76 24
2Fagarbeidarstillingar 84 16
3Stillingar med krav om høgskuleutdanning 83 17
4Stillingar med krav om høgskuleutdanning med ytterlegare spesialutdanning 81 19
5Mellomleiar – leiarstilling med krav om høgskule 75 25
6Avdelingssjef/kommunalsjef, verksemdsleiar 63 37
7Akademikarar 69 31
8Under utdanning 75 25
9Direktørar 40 60
Last ned tabelldata (Excel)