Årsrapport 2020

Tabell 5.2 Fordeling kvinner og menn per verksemdsområde 2020

Utvalde verksemdsområde Andel kvinner i prosentAndel menn i prosent
Bufellesskap 72 28
Heimebaserte tenester 89 11
Sjukeheim 87 13
Kommunale barnehagar 94 6
Grunnskule 77 23
Last ned tabelldata (Excel)