Årsrapport 2020

Tabell 4.3. Økonomiske konsekvensar av koronapandemien for tenestene i kommunen. Tal i tusen kr

Tenesteområda - koronakostnader Rekneskap 2020Av dette omdisponerte ressursar Prognose 2020
Oppvekst og utdanning 68 948 6 225 74 324
Helse og velferd 160 283 31 347 95 198
By- og samfunnsplanlegging 6 754 4 400 2 290
Bymiljø og utbygging 19 023 842 17 499
Innbyggjar- og samfunnskontakt 12 895 4 796 12 440
Stab og støttefunksjonar 19 815 4 142 10 090
Sum tenesteområda 287 719 51 752 211 841
Last ned tabelldata (Excel)