Årsrapport 2020

Tabell 3.22 Oversikt over dei ulike fonda som Stavanger kommune har i 2020, og bevegelsane i år. Alle tal i 1000 kr.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Åpningsbalanse 1.1. 796 509 134 576 231 767 51 817 1 214 670
Avsetninger 380 099 199 336 163 915 2 251 745 601
Bruk av fondsmidler i driftsrekneskapet- 351 436 - 97 958 00- 449 394
Bruk av fondsmidler i investeringsrekneskapet00- 208 032 - 4 959 - 212 991
Strykninger av bruk av fondsmidler 233 474 0 86 969 0 320 443
Utgående balanse 31.12. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329
Last ned tabelldata (Excel)