Årsrapport 2020

Tabell 3.19 Innbyggar- og samfunnskontakt. Tal i tusen kroner.

Innbygger- og samfunnskontaktRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Smartby 11 842 14 382 - 2 540 82,3 % 13 638
Næring 34 381 45 175 - 10 794 76,1 % 28 002
Kommunikasjon 10 995 10 898 97 100,9 % 10 200
Kultur 192 339 192 798 - 459 99,8 % 187 099
Innbyggerdialog 29 202 35 132 - 5 930 83,1 % 32 511
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 4 327 3 856 471 112,2 % 4 272
Politisk sekretariat 10 892 16 106 - 5 214 67,6 % 14 033
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Last ned tabelldata (Excel)