Årsrapport 2020

Tabell 3.18 By- og samfunnsplanlegging. Tal i tusen kroner.

By- og samfunnsplanleggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab By- og samfunnsplanlegging 11 819 15 787 - 3 968 74,9 % 8 062
Byggesaksavdelinga 3 936 4 574 - 638 86,1 % 5 760
Byutvikling 27 698 26 116 1 582 106,1 % 24 941
Beredskap og samfunnsutvikling 11 726 11 508 218 101,9 % 18 661
Kart og digitale tenester 17 401 17 279 122 100,7 % 17 301
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Last ned tabelldata (Excel)