Årsrapport 2020

Tabell 3.17. Bymiljø og utbygging. Tal i heile tusen kroner.

Bymiljø og utbyggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab strategi og målstyring 6 518 9 005 - 2 487 72,4 % 9 634
Juridisk 386 719 - 333 53,7 % 10 670
Byggforvaltning 296 942 304 624 - 7 682 97,5 % 309 304
Byggeprosjekt 8 661 6 946 1 715 144,7 % 4 531
Park og vei 182 558 189 802 - 7 244 96,2 % 172 395
Idrett 112 766 115 376 - 2 610 97,7 % 102 458
Vassverket 935 0 935 00
Avløpsverket 1 086 0 1 086 00
Renovasjon 26 672 14 268 12 404 186,9 % 140
Plan og anlegg00000
Miljø 1 298 3 720 - 2 422 34,9 % 12 636
Triangulum 1 136 986 150 115,2 %0
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,0 % 621 768
Last ned tabelldata (Excel)