Årsrapport 2020

Tabell 3.13 Netto driftsresultat 2020 og disponeringdekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.

LinjeOversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift Rekneskap 2020
1Netto driftsresultat 447 888
2Sum budsjettdisposisjonar- 214 414
3Årets budsjettavvik (mindreforbruk før strykninger) 233 474
4Strykingar av bruk av disposisjonsfond - 233 474
5Meir- eller mindreforbruk etter strykninger 0
Last ned tabelldata (Excel)