Årsrapport 2020

Tabell 13.1 Tekstvedtak

        
1Lyse AS11Offentlege toalett21Vernemillionen31Fleire i språkopplæring
2Nye bustadformer12Stavanger Utvikling KF22Utsleppsfri oppdrettsnæring32Sjøbad og vassportanlegg
3Byggemodning av bustadområde for familiar13Samfunnstryggleik og beredskap23Nytt system for barnehageopptak33Skateanlegg på Rennesøy
4Studentar i sentrum14Gang- og sykkelsti frå Judaberg til Lauvsnes24L47-bygget34Tennishall på Forum-området
5Servicebygg til domkyrkja15Vern av Mosvatnet og Litla Stokkavatnet25Oppgradering av dagsentertilbod med sanseavdeling35Garderobeanlegg
6Kvalitetssikring av prosjekt16Markagrense rundt Sørmarka26Fasit Stavanger36Bydelshus Eiganes og Våland
7Dyrevernorganisasjonane i Rogaland17Offentlege bygg og område Austre Åmøy27Bestillar/utførar-modellen37Vårt Nabolag
8Ein trygg heim for alle18Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen28Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning  
9Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg19Eigedomsporteføljen til kommunen29Heiltidskultur  
10Hjartesoner rundt skular og barnehagar20Prosjekt friområde30Tillitsreform  
Last ned tabelldata (Excel)