Årsrapport 2020

Tabell 11.7 Inntekter og utgifter

INNTEKTERRegnskap 2020Regnskap 2019Budsjett 2020Budsjettavvik 2020
Salg til kommune/foretak fast - 123 209 606 - 116 037 514 - 123 972 000 - 762 394
Salg til kommune/foretak variabelt - 54 481 769 - 48 600 961 - 49 420 000 5 061 769
Moms - 12 011 858 - 10 464 968 - 9 764 000 2 247 858
Salg av varer og tjenester - 10 135 614 - 10 439 180 - 9 234 000 901 614
Bruk av fjorårets mindreforbruk- 5 845 452 - 2 091 968 - 5 845 000 452
Avskrivninger - 5 558 721 - 5 095 705 - 4 950 000 608 721
Refusjon sykepenger - 2 493 107 - 3 217 751 - 1 161 000 1 332 107
Internsalg- 1 225 000 - 1 653 000 - 1 635 000 - 410 000
Tilskudd og refusjoner - 1 193 910 - 1 195 993 - 1 000 000 193 910
Refusjon svangerskapspermisjon - 577 947 - 349 212 0 577 947
Rente og finansinntekter - 342 365 - 401 962 - 210 000 132 365
Sum inntekter- 217 075 349 - 199 548 214 - 207 191 000 9 884 349
UTGIFTERRegnskap 2020Regnskap 2019Budsjett 2020Budsjettavvik 2020
Lønn fast, pensjon og arb.g.avg. 98 730 464 90 757 345 102 626 000 3 895 536
Viderefakturering 32 810 652 28 205 303 28 944 000 - 3 866 652
Lønn variabel 11 740 964 14 574 675 14 505 000 2 764 036
Moms 12 011 858 10 464 968 9 764 000 - 2 247 858
Transport, biler og maskiner 10 996 031 9 650 139 10 207 000 - 789 031
Egenfinansiering av investeringer 7 591 795 7 486 327 7 600 000 8 205
AFP og reguleringspremie KLP 3 670 540 6 563 099 5 156 000 1 485 460
Avskrivninger 5 558 721 5 095 705 4 950 000 - 608 721
Bygningsutgifter 2 853 976 3 679 464 3 740 000 886 024
Diverse materiell, varer og tjenester 2 741 505 3 737 927 2 238 000 - 503 505
Regnskap og kontorutgifter 3 018 598 2 590 330 2 639 000 - 379 598
Arbeidsmateriell 3 303 878 2 358 796 2 897 000 - 406 878
Avdrag 2 355 000 2 208 787 2 200 000 - 155 000
Avsetning disposisjonsfond 5 845 452 2 091 968 5 845 000 - 452
Internkjøp 1 225 000 1 653 000 1 172 000 - 53 000
Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter 1 342 926 1 226 883 1 425 000 82 074
Reise, kurs og møteutgifter 458 639 639 107 656 000 197 361
Velferdstiltak 324 940 304 418 257 000 - 67 940
Kjøp og overføring til kommunen 292 308 269 401 220 000 - 72 308
Vask og renhold 179 519 145 120 150 000 - 29 519
Sum utgifter 207 052 766 193 702 762 207 191 000 138 234
Resultat- 10 022 583 - 5 845 452 0 10 022 583
Last ned tabelldata (Excel)