Årsrapport 2020

Tabell 11.2 Ulike avdelingenes resultat for 2020

 Brutto inntekterBrutto driftsresultatNetto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond
Drift/prosjekt 168 163 718 6 543 004 6 526 574
Res i % av innt.   3,9 3,9
Renhold 146 472 361 15 245 349 15 233 681
Res i % av innt.   10,4 10,4
Kjøkken 34 123 295 1 124 600 1 122 637
Res i % av innt.   3,3 3,3
Borettslag/sameier 1 219 083 - 1 155 117 - 1 155 117
Res i % av innt.  - 94,8 - 94,8
Last ned tabelldata (Excel)