Årsrapport 2020

Tabell 11.12 Endring i boligmassen

 20202019201820172016
Omsorg/bofellesskap kjøpt/ bygget  7 4 - 1 10
Ordinære, kjøpt / bygget 11 15 17 6 6
Ifmb kommunesammenslåing 120     
Sum tilgang 131 22 21 5 24
Solgt/ombygd  5 6 7 3
Tatt ut av bruk 9 15 16 7 13
Korrigering av tidligere års feil 6     
Sum avgang 15 20 22 14 16
Totalt 116 2 - 1 - 9 8
Last ned tabelldata (Excel)