Årsrapport 2020

Tabell 11.10 Balanse Stavanger utvikling KF

LinjeBalanseRegnskap 2020Regnskap 2019Endring
 Eiendeler   
1Anleggsmidler 808 351 808 334 17
2Omløpsmidler 475 597 454 013 21 584
 Sum eiendeler 1 283 948 1 262 347 21 601
 Egenkapital og gjeld   
3Egenkapital 923 280 934 611 - 11 331
4Langsiktig gjeld 347 553 316 584 30 969
5Kortsiktig gjeld 13 115 11 152 1 963
 Sum egenkapital og gjeld 1 283 948 1 262 347 21 601
Last ned tabelldata (Excel)