Årsrapport 2020

Tabell 10.3 Vekstfondet

Tildelt 2020BeløpSak
Nordic Edge AS / Innovation lab 750 000 FSK 5/19
Nordic Edge As, Expo 20202 000 000FSK5/19
Blue Planet /etablering av Havets Hus1 200 000FSK 131/20
Blue Planet / Stiim Aqua Cluster 500 000 FSK 204/17
Validé Invest, kapitalforhøging1 500 000FSK 131/20
Blue Planet 650 000 FSK 204/17
Sum utbetalt 6 600 000 
Last ned tabelldata (Excel)