Årsrapport 2020

Note 3

GjelderIB 1.1.2020UB 31.12.2020Endring
Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen i investering 000
Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen i drift 42 45142 4510
Last ned tabelldata (Excel)