Årsrapport 2020

Note 16

Godtgjersle til revisorKommunekassen
Rekneskapsrevisjon2 798
Forvaltningsrevisjon2 436
Selskapskontroll384
Attestasjonar1 218
Rådgiving647
Samla godtgjersle7 483
Last ned tabelldata (Excel)