Årsrapport 2020

Note 12

Garanti gitt overType garantiGarantiramme/lånerammeGarantiansvar 31.12.20Opphavleg garantiansvar/lånUtløpstidspunktet til garantienGodkjende garantiar som ikkje har byrja å springa
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandSjølvskyldnarkausjon 42 570 28 24238 7002038  
Borettslaget GauselparkenSjølvskyldnarkausjon 25 482 15 87023 166 2033  
Borettslaget Krosshaug ISjølvskyldnarkausjon 11 580 7 79610 696 2035  
Borettslaget Ramsvik Sjølvskyldnarkausjon 10 598 7 4409 634 2033  
Borettslaget Ramsvik Sjølvskyldnarkausjon 10 590 7 6479 628 2033  
Forus Utvikling ASSjølvskyldnarkausjon 48 400 44 00044 000 2031  
Boganes barnehage  651   
Barnehage Mjuhaugskogen SA  572   
Bamsebu barnehage  970   
Ulsnes barnehage  650   
Tommeliten barnehage  1 092   
Barnehage Geitastova SA  906   
Frøystad andelsbarnehage  944   
Dragaberget barnehage  2 527   
Børesvingen andelslag  3 368   
Huskestua barnehage  70   
Ferde AS  2 329 800 2 096 0002 100 000 2043  
Vikinghallen ASSjølvskyldnarkausjon 93 500 68 39285 000 2039  
Stiftelsen Stavanger ishallSjølvskyldnarkausjon 66 000 46 80060 000 2040  
Museum Stavanger ASSjølvskyldnarkausjon 3 850 2 4803 100 2032  
Museum Stavanger ASSjølvskyldnarkausjon 44 000 32 00040 000 2032  
AllserviceSjølvskyldnarkausjon 11 000 10 00010 000 2028  
Finnøy Flerbrukshall SAKausjon4 436 5504 033 2022  
Depositumgarantier Sosialtenestelova § 21 5 934 2021-2023 
Hinna Fotballklubb Sjølvskyldnarkausjon 3 300    3 000
Sum garantiar/lån ved kausjon 2 705 106 2 384 900 2 437 957  3 000
Låneansvar IKSLovtilvisning Del av låneramme i selskaps-avtaleGarantiansvar pr 31.12.20Sum opphavleg lånVarigheitEigardel
IVAR IKSIKS-loven § 32 000 0001 705 2292 329 320Løpende 41,24 %
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100450 507495 000Løpende 89,00 %
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 9889893 186Løpende 43,95 %
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640208 471352 188Løpende 81,88 %
Renovasjonen IKS*IKS-loven § 312 50033 509 Løpende 50,00 %
Multihallen og Storhallen IKS IKS-loven § 3110 51945 09985 840Løpende 53,65 %
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888175 479235 029Løpende 53,65 %
Sum låneansvar gjennom IKS-lova 3 392 6342 619 2823 500 564  
Sum garantiar/lån ved kausjon og låneansvar 6 097 741 5 004 182 5 938 521   
      Beløp
Garantiar som er innfridde per type     0
Garantiar som sannsynlegvis må innfriast     0
Last ned tabelldata (Excel)