Årsrapport 2020

Note 11 – 2

Økonomiske føresetnader for utrekning av pensjonskostnaden  KLPSPK
Forventa avkasting pensjonsmiddel   4,00 %3,50 %
Diskonteringsrente   3,50 %3,50 %
Forventa årleg lønnsvekst   2,48 %2,48 %
Forventa årleg G-regulering   2,48 %2,48 %
Forventa årleg pensjonsregulering    1,71 % 
Last ned tabelldata (Excel)