Årsrapport 2020

K Note 6

Utlån til Uteståande 31.12. Tap på hovudstolTap komne renter osb.Samla tap
Utlån finansiert med innlån    
Startlån 2 246 4462222223
Avsett til tap på startlån*-25 384000
Sum lånefinansierte utlån2 221 0622222223
Utlån finansiert med eigne middel    
Viking fotball1 550000
Rogaland Rideklubb1 812000
Varmestuens venner641000
Museum Stavanger3 099000
Forus og Gausel Idrettslag1 167000
Oilers Invest AS53 417000
Skjalg Idrettslag0000
Forus Flerbrukshaller11 933000
Forus Folkehelsesenter AS 3 467000
Hagltårnet Næring AS4 086000
Sosiale utlån405000
Lyse Energi AS823 230000
Renaa Express Sølvberget AS 1 050000
Sum andre utlån 905 857000
Sum eigenfinansierte utlån905 857000
Sum3 126 9192222223
Last ned tabelldata (Excel)