Årsrapport 2020

K Note 5

AksjarEigardel i selskapetVesentleg nedskrivingMotteke utbytteBokført verdi 31.12.20
Lyse AS45,73 % 274 410461 454
Rogaland Teater AS25,93 %  28
Universitetsfond Rogaland AS36,32 %  13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes33,15 %  5 119
Glad Mat AS4,08 %  5
Lysefjorden Utvikling AS11,32 %  330
Stavanger Sentrum AS40,00 %  704
Blue Planet AS1,17 %  150
Allservice AS50,38 %  1 490
Forus Næringspark AS49,01 %  7 400
Filmkraft Rogaland AS35,00 %  560
Museum Stavanger AS47,00 %  65
Attende AS55,00 %  785
Stavanger Forum AS 87,42 %  43 897
Bysykkelen AS25,00 %  2 000
Valide Invest I AS 9,98 %  1 500
Valide invest II AS 9,68 %  1 500
Hagltårnet Næring AS100,00 %  62 606
Risavika Bioproduction AS39,22 %  2 000
Forus Folkehelsesenter AS 0,00 %  0
Forus Flerbrukshaller AS 0,00 %  0
Forus Sportssenter AS 77,00 %  70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS15,00 %  53
Reisemål Ryfylke AS5,59 %  38
Ryfylke Næringshage AS10,13 %  200
Rogaland Parkering AS 100,00 %  100
Jåttåvågen2 AS100,00 %  804 000
Stokkavika AS 8,89 %  3 752
Sum  274 4101 484 334
Delar EigardelVesentleg nedskrivingMotteke utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.20
Stavangerregionen Havn IKS81,88 %  0
IVAR IKS 41,24 %  0
Rogaland brann og redning IKS43,95 %  2 660
Rogaland Revisjon IKS33,29 %  1 347
Renovasjonen IKS50,00 % 1 0007 997
Stavanger Konserthus IKS89,00 %  89
Sørmarka flerbrukshall IKS53,65 %  384
Multihallen og Storhallen IKS53,65 %  374
Opera Rogaland IKS50,00 %  400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS35,00 %  210
Biblioteksentralen AL   2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA   650
Egenkapitalinnskudd KLP   291 137
Andeler Dragaberget Barnehage SA   20
Norsk skjemaforlag   0
Bate Boligbyggelag   0
A/L Haukelivei 10   0
Jæren Folkehøyskole   0
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn   0
Ryfylke Miljøverk IKS    0
Finnøy Flerbrukshall SA   100
Tomatfestivalen SA   40
Sum  1 000305 411
Sum aksjar og delar  275 4101 789 745
Last ned tabelldata (Excel)