Årsrapport 2020

9.6.2 Prosjekt- og byggeleiing

Eit utval av prosjekt som byggforvaltning stod for planlegging og gjennomføring av:

 • Nye Tou 3, rehabilitering, planlagt fasaderenovering av mellombygg, vindaugsskift i tredje etasje og ferdigstilling av vindauge i andre etasje, Atelierhus
 • Kongsgata 47-49: innvendig ombygging og renovering, og ny heis
 • Hillevåg arbeidsgard: sandblåsing og renovering av fasade, og ny heis
 • renovering av bad på bu- og omsorgssenter
 • fasadearbeid, etterisolering, nye energiløysingar og ny heis på fleire sjukeheimar (Vågedalen, Slåtthaug, Haugåstunet og Sunde)

Av prosjekt under kategorien historiske bygg er det utført:

 • nytt tak på museet Hermetikken
 • HC-tilpassing av Holmeegenes, og dessutan installering av varmepumper og portar ved frølager
 • måling av fasaden på Sjøfartsmuseet
 • omlegging av delar av taket på låven ved Ågesentunet
 • reparasjon av taklekkasje på spiret på Vålandstårnet
 • tilstandsanalyse av 11 historiske bygg
 • prosjektering og utlysing av anbod på rehabilitering av Mostun