Årsrapport 2020

5.3.7 Prosjekt Menn i helse

Prosjektet har som mål å rekruttera fleire menn til helsesektoren. Målgruppa for prosjektet er menn mellom 25 og 55 år som får ytingar frå Nav. I 2020 tok sju deltakarar fagprøva, medan det blei teikna lærekontrakt med åtte nye menn gjennom prosjektet. For kullet som starta opp i 2020, garanterte Stavanger kommune for inntil 19 praksisplassar og 15 læreplassar. Det er for tida 15 menn som går på skulen, og som har som mål å teikna lærekontrakt hausten 2021.