Årsrapport 2020

5.3.1 Ny visjon

I 2020 vedtok Stavanger kommune ein ny visjon: «Vi bygger fellesskap». Visjonen peikar både på det overordna samfunnsoppdraget og på fellesskapet. Kommunen har eit spesielt ansvar for å bygga det store fellesskapet, samtidig med å bygga opp om dei mange små fellesskapa. Utarbeidinga av verdiane vil gjerast som ein del av arbeidet med ny arbeidsgivarstrategi, og blei derfor utsett til 2021.