Årsrapport 2020

12.2.1 Revidering av styringsmodellen og styringsprinsippa til kommunen

Den administrative styringsmodellen i Stavanger kommune frå 2011 er ei overordna framstilling av den strategiske plattforma og leiingsprosessen for korleis kommunen skal levera tenestene sine og bidra til samfunnsbygging, basert på formålet og oppdraget til kommunen. Det blei i løpet av siste tertial av 2020 påbyrja eit arbeid for å oppdatera styringsmodellen og styringsprinsippa til kommunen. Ei forankring av formål og plan for det vidare arbeidet vil halda fram i 2021.