Årsrapport 2020

Tabell 9.2 Politisk behandling av byggeprosjektsaker

P-nr.SakTemaType sakPLUtvalDato / Sak
fleireBrannstasjonar Schancheholen og LervigKostnadsoppstilling etter anbodsakLTKUMU22.01.2020, 10/20
     FSK AU28.01.2020, 17/20
     FSK30.01.2020, 17/20
fleireBrannstasjonar Schancheholen og LervigAnbodsinnstillingreferatsakLTKUMU22.01.2020, 5/20
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter - utbygging - prosjektnr. 3844110 - byggeprogramByggeprogramsakSVLUEldrerådet22.09.2020, 48/20
     FIN22.09.2020, 25/20
     UHV29.09.2020, 50/20
     UMU28.10.2020, 147/20
3844016Gautesete skule – rehab og ombygging til U15 - sluttrekneskapSluttrekneskapsakJASUMU23.09.2020, 131/20
3744009Hinna garderobeanlegg inkl. rekkefølgekrav prosjekt nr. 3744009 og nr. 3744019 sluttrekneskaparSluttrekneskapsakJASUMU28.10.2020, 148/20
38440047Hundvåg kirke – rehabiliteringForprosjektsakEMSFSK AU17.03.2020, 48/20
     FSK19.03.2020, 48/20
38440047Hundvåg kirke ­– rehabiliteringKostnadsoppstilling etter anbodsakEMSUMU18.11.2020, 165/20
38440047Hundvåg kirke – rehabiliteringAnbodsinnstillingreferatsakEMSUMU18.11.2020, 31/20
?LervigskvartaletByggeprogramsakEVStorhaug kdu18.02.2020, 12/20
     UMU19.02.2020, 25/20
     UKIS11.03.2020, 22/20
     FHR12.03.2020, 38/20
     UOU15.04.2020, 12/20
     UBs23.04.2020, 45/20
     UMU06.05.2020, 50/20
     FSK AU12.05.2020, 88/20
     FSK14.05.2020, 88/20
3844007, 3844063Madlamark skule idrettshallKostnadsoppstilling etter anbodsakKHUMU19.02.2020, 22/20
3844007Madlamark skule nybygg – Paviljongskular – kjøp/leigePaviljongskularsakKHUMU06.05.2020, 63/20
3844082Nye Tou btr. 3Kostnadsoppstilling etter anbodreferatsakLTKUMU22.01.2020, 2/20
3844082Nye Tou btr. 3AnbodsinnstillingreferatsakLTKUMU22.01.2020, 3/20
3844003Olav Kyrres gate 19 rehabilitering – p.nr. 3844003 og p.nr 3744041 – sluttrekneskapSluttrekneskapsakBMNUMU28.10.2020, 150/20
3844114Ramsvigtunet – utviding prosjektnr. 3844114 – byggeprogramByggeprogramsakSVLUEldrerådet22.09.2020, 47/20
     Storhaug kdu22.09.2020, b.prog.
     UHV29.09.2020, 49/20
     UMU28.10.2020, 146/20
3844076Ramsvigtunet – senter for demensKonseptvalsakSVLUUMU22.01.2020, 6/20
     Eldrerådet04.02.2020, 1/20
     FHR06.02.2020, 1/20
     UHV11.02.2020, 1/20
NARisiko i byggeprosjekta til kommunenRisiko i byggeprosjektreferatsakKJAUMU17.06.2020, 15/20
     UMU26.08.2020, 25/20
3844021Solborg – Kostnadsoppstilling etter anbodAnbodsinnstillingreferatsakRRN (SB)UMU26.08.2020, 18/20
3844021Solborg-prosjektetKostnadsoppstilling etter anbodsakRRN (SB)UMU26.08.2020, 107/20
3844025Stavanger idrettshall, rehabiliteringSluttrekneskapsakEMSUMU19.02.2020, 15/20
3844084Stavanger legevakt – mellombelse kontorlokaleSluttrekneskapsakBMNUMU17.06.2020, 96/20
3844094Strømvik barnehage prosjektnr.: 3844094 – ByggeprogramByggeprogramsakBMNUMU28.10.2020, 151/20
3844051, 3844050, 3044049Tasta, 3 barnehagar – Barnehagen Tasta, Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, Tastavarden barnehage, avd. Smiene – SluttrekneskapSluttrekneskapsakABUMU16.12.2020, 181/20
3844013Tastaveden skule, rehabilitering, prosjekt nr. 3844013 – forprosjektForprosjektsakJEAUMU16.12.2020, 180/20
3844072Teknikken barnehageByggeprogramsakEMSUMU19.02.2020, 21/20
3844072Teknikken barnehage – prosjekt 3844072 – Skisseprosjekt, anbodsgrunnlagSkisseprosjektsakEMAUMU28.10.2020, 152/20
NAUsikkerheitsstyring og risikoavsetning i byggeprosjektUsikkerheitsstyring og risikoavsetningreferatsakKJAUMU16.12.2020, 200/20
3844008Vaulen skule nybygg og utviding – Grunnlag for detaljregulering for ny skule – orienteringssakOrientering sakKHUMU26.08.2020, 108/20
3844007Vaulen skule nybygg og utviding - status skuletomt på MarieroSkuletomt – statussakKHUMU06.05.2020, 64/20
     FSK AU12.05.2020, 87/20
     FSK14.05.2020, 87/20
NAÅrsprogram ByggeprosjektÅrsprogramreferatsakRKUMU22.01.2020, 4/20
Last ned tabelldata (Excel)