Årsrapport 2020

Tabell 5.6 Talet på årsverk per verksemdsområde i 2020

 Årsverk 01.01.2020Årsverk 31.12.2020Endring i årsverk
Oppvekst og utdanning 4 568 4 554 - 14
Helse og velferd 3 136 3 228 92
By- og samfunnsplanlegging 112 116 4
Bymiljø og utbygging 249 254 5
Innbyggar- og samfunnskontakt 86 99 13
Kommunedirektør, stab og støtte* 296 283 - 13
Anna (tillitsvalde m.m.) 25 24 - 1
Lærlingar 180 194 14
Stavanger kommune samla 8 652 8 752 100
Last ned tabelldata (Excel)