Årsrapport 2020

Tabell 5.5 Brot på arbeidstidsreglane

TenesteAntal avvikla vakter i 2020Antal brot på aml. i 2020Brotførekomst i prosent
Bydekkande tenester 26 016 322 1,2
Dagsenter og avlasting 24 114 135 0,6
Heimebaserte tenester 148 460 918 0,6
Sjukeheim 183 301 276 0,2
Totalt 381 891 1 651 0,4
Last ned tabelldata (Excel)