Årsrapport 2020

Tabell 5.1 Fordeling kvinner og menn per tenesteområde 2020

TenesteområdeAndel kvinner i prosentAndel menn i prosent
Oppvekst og utdanning8218
Helse og velferd8218
By- og samfunnsplanlegging6535
Bymiljø og utbygging3565
Innbyggar- og samfunnskontakt7525
Stab og støtte6238
Lærlingar7624
Stavanger kommune samla8020
Last ned tabelldata (Excel)