Årsrapport 2020

Tabell 4.4. Økonomiske effektar TISK-tiltak

Økonomiske effektar smittevern (heile tusen kroner)Rekneskap 2020
Helse og velferd – smittevernstiltak: 
Smittevernsutstyr (sentralt lager) 15 800
Luftvegslegevakt og legekontor 19 000
Prøvetakingstelt og koronatelefon 17 000
Smittesporing og koronasenter (telefon og sporing i vår) 16 900
Beredskap – isolasjonshotell – Sola Strand Hotel / Forum 1 470
Helfo-refusjonar, smitte- 6 900
Helfo-refusjonar, fastlegar i karantene - 2 500
Sum TISK-tiltak 60 770
Last ned tabelldata (Excel)