Årsrapport 2020

Tabell 3.9 Frie inntekter 2020. Alle tal i tusen kroner.

Frie inntekterRekneskapJustert budsjettAvvikOpphavleg budsjett
(hele tusen kroner)2020202020202020
Skatt- 5 548 456 - 5 430 000 - 118 456 - 5 497 500
Skattevekst-0,4 %-2,5 % -1,3 %
Rammetilskot inkl inntektsutjamning    
Rammetilskot og skjønn - generelt- 3 399 131 - 3 399 133 2 - 3 392 647
Rammetilskot og skjønn - koronarelatert- 218 576 - 167 326 - 51 250  
Inntektsutjamning 669 579 594 820 74 759 589 220
Prosjektskjønn- 3 750 - 3 750 00
Delsum- 2 951 878 - 2 975 389 23 511 - 2 803 427
Sum frie inntekter- 8 500 334 - 8 405 389 - 94 945 - 8 300 927
Last ned tabelldata (Excel)