Årsrapport 2020

Tabell 3.33 ny 3

Økonomisk oversikt balanseRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Anleggsmidlar 31 531 232 34 116 308 2 585 076
Omløpsmidler 3 837 973 4 162 797 324 824
Sum eigedelar 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Eigenkapital 12 361 456 14 300 780 1 939 324
Langsiktig gjeld 21 217 277 22 108 805 891 528
Kortsiktig gjeld 1 790 472 1 869 520 79 048
Sum eigenkapital og gjeld 35 369 205 38 279 105 2 909 900
Last ned tabelldata (Excel)