Årsrapport 2020

Tabell 3.32 Stresstest for tidlegare Stavanger kommune i 2019, og ny samanslått kommune i 2020. Alle tal i mill.

Stresstest - utvikling20202019
Mogleg tap vil utgjere46,333,9
Utvikling bufferfond75,967,5
Last ned tabelldata (Excel)