Årsrapport 2020

Tabell 3.31 Avkasting for tidlegare Stavanger kommune i 2019, og ny samanslått kommune i 2020. Alle tal i mill.

 20202019
Endring urealisert gevinst8,48,3
Realisert gevinst-1,71
Direkte avkasting19,221,1
Sum25,930,4
Last ned tabelldata (Excel)