Årsrapport 2020

Tabell 3.28. Nøkkeltal frå finansforvaltninga for tidlegare Stavanger kommune i 2019, og ny samanslått kommune i 2020.

 20202019
Realiserte postar- 1,70 0,90
Avkasting4,3 %5,3 %
Referanseindeks4,3 %4,7 %
Plasseringar til marknadskursar 631 604
Gjennomsnittleg bankinnskot(1) 2 189 2 285
Brutto lånegjeld(2) 9 832 8 721
(Rentesensivitet ved 1 % endring – etter 1 år) 25 12
Gjennomsnittleg lånerenter1,89 %2,53 %
*  
(1) Inkludert kommunale foretak  
(2) Ekskl. forpliktingar EK-foretak og anna langsiktig gjeld  
Last ned tabelldata (Excel)