Årsrapport 2020

Tabell 3.26 Endring i arbeidskapital

Arbeidskapital (alle tall i 1000 kr)Rekneskap per 01.01.2020Rekneskap per 31.12.2020
Omløpsmidler 3 783 226 3 837 973
Kortsiktig gjeld 1 803 339 1 790 472
Arbeidskapital 1 979 887 2 047 501
Endring i arbeidskapital  67 614
Av dette premieavvik 560 054 527 112
Korrigert arbeidskapital 1 419 833 1 520 389
Endring i korrigert arbeidskapital  100 556
Last ned tabelldata (Excel)