Årsrapport 2020

Tabell 3.20 Stab og støttefunksjonar. Tal i tusen kroner.

Stab og støttefunksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Kommunedirektør 14 374 13 758 616 104,5 % 7 754
Kommuneadvokat 6 233 7 180 - 947 86,8 % 7 244
Stab og støtte 337 114 353 214 - 16 100 95,4 % 339 560
Sum Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Last ned tabelldata (Excel)