Årsrapport 2020

Tabell 3.1 Finansielle målsettingar

Økonomiske mål MålOpphavleg budsjett 2020Justert budsjett 2020Rekneskap 2020
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene> 2 %1,0 %0,8 %3,8 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene< 11-12 %11 %11 %9 %
Investeringar, del eigenfinansiering> 50 %70 %64 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %71 %69 %65 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene> 6 %5,7 %6,9 %9,0 %
Last ned tabelldata (Excel)