Årsrapport 2020

Tabell 12.1 Gjennomførte og ikkje gjennomførte brukarundersøkingar i 2020

Gjennomførte undersøkingar    
Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre 
Skule 3., 6. og 9. trinn (føresette) Avlasting bustad Klima og miljø 
Skule 7. og 10. trinn Tekniske heimetenester   
(elevar)    
Barnehage (føresette) Bustadkontoret   
SFO 2. trinn (føresette)    
Ikkje gjennomførte undersøkingar    
Kulturskulen (føresette) Bufellesskap UH (bebuar)Idrett Politisk sekretariat
Jordmortenesta Destinasjonsparkar Internbrukar
Helsestasjon Nabolagsparkar  
Last ned tabelldata (Excel)