Årsrapport 2020

Tabell 11.9 Særbudsjett Stavanger utvikling KF

LinjeSærbudsjett Stavanger utvikling KFRegnskap 2020Justert budsjett 2020Avvik
1Sum driftsinntekter 9 952 15 700 - 5 748
2Sum driftskostnader 19 248 25 400 6 152
3Driftsresultat- 9 296 - 9 700 404
4Sum finanstransaksjoner- 2 036 - 2 500 464
5Ordinært resultat- 11 332 - 12 200 868
6Overført fra annen egenkapital 11 332 12 200 868
7Årsresultat00-
Last ned tabelldata (Excel)